Cyswllt - Contact

Swyddfa Datblygu & Chysylltiadau
Alumni

Development & Alumni Relations
Office
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth University
Aberystwyth
SY23 2AX

T: +44 (0) 1970 622081

F: +44 (0) 1970 622063

E: development@aber.ac.uk

 

"Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire"

William Butler Yeats

 

Cyswllt Aber

Mae Cyswllt Aber yn system gronfa ddata ar-lein a fydd yn eich galluogi i ddiweddaru'ch cofnodion, dod o hyd i ffrindiau, rhwydweithio drwy'r teulu o gyn-fyfyrwyr Aber, cofrestru ar gyfer digwyddiadau (a gweld pwy arall sy'n dod), a mwynhau'r manteision cyffredinol o fod yn gyn-fyfyriwr o Aber.


Aber Connect

Aber Connect is an online database system that allows you to find friends, network throughout the family of Aber alumni, sign up for events (and see who else is attending), and generally access the benefits of being Aber alumni.