Cyswllt - Contact

Swyddfa Datblygu & Chysylltiadau
Alumni

Development & Alumni Relations
Office
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth University
Aberystwyth
SY23 2AX

T: +44 (0) 1970 622081

F: +44 (0) 1970 622063

E: development@aber.ac.uk

 

"Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire"

William Butler Yeats

 

Register

Os ydych chi'n awyddus i ddefnyddio Cyswllt Aber ond heb fod ag enw defnyddiwr a chyfrinair, cysylltwch â ni drwy'r ffurflen isod.

If you wish to use Aber Connect but do not currently have a username and password please contact us using the form below.

 

Cyfenw - Surname
Enwau blaen - First name
Cyfeiriad llinell 1 - Address line 1
Cyfeiriad llinell 2 - Address line 2
Cyfeiriad llinell 3 - Address line 3
Tref - Town
Cod Post - Postcode

Gwlad (gadewch yn wag ar gyfer DU) -
Country (Leave blank for UK)

Rhif ffôn - Home Phone
Rhif ffon gwaith - Work Phone
Ffon Symudol - Mobile
Ebost - Email
Dyddiad geni - Date of Birth
Dyddiad Graddio - Date of Graduation

Neges i'r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni

Message for Development and Alumni Relations Office