Cyswllt - Contact

Swyddfa Datblygu & Chysylltiadau
Alumni

Development & Alumni Relations
Office
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth University
Aberystwyth
SY23 2AX

T: +44 (0) 1970 622081

F: +44 (0) 1970 622063

E: development@aber.ac.uk

 

"Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire"

William Butler Yeats

 

Cais am Gyfrinair

Os ydych wedi anghofio'ch cyfrinair, llenwch y ffurflen isod ac fe ailosodwn eich manylion mewngofnodi ac fe gysylltwn â chi i roi cyfrinair newydd.

Reset Password

If you have forgotten your Aber Connect password please fill in the form below and we will reset your log-in details and contact you with a new password.

Please note that if you need to reset your Aberystwyth University password you must contact Information Services

 

Enw - Name*
Ebost - Email address*